Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har tecknat nytt hyresavtal med befintlig hyresgäst, Axfood avseende 3 791 kvadratmeter butiksyta i Falun. Det nya hyresavtalet innebär viss anpassning av befintlig lokal vilket resulterar i ett ökat hyresvärde. Avtalet löper till och med sista maj 2027 vilket är en förlängning om 10 år. Lokalerna förhyrs av Axfood som bedriver sitt koncept för lågprishandel, Willy:s.

Denna information lämnades till publicering kl. 07.00 den 7 juni 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.