Amasten Fastighets AB (publ), har tecknat hyresavtal med Sundsvall kommun avseende 489 kvadratmeter i centrala Sundsvall. Avtalet löper under 10 år och omfattar verksamhetslokaler för kulturskola. Det totala hyresvärdet för kontraktet uppgår till 8,5 miljoner kronor.

”Byggnaden är väldigt unik och passar kulturskolans verksamhet. På detta sätt bevaras och framhävs de kulturminnen som finns för att skapa en bra kreativ miljö för verksamheten,” säger Klas Johansson, Fastighetschef Sundsvall

Vid frågor, vänligen kontakta:

Klas Johansson, Fastighetschef Sundsvall, Tel: +46 (0)70-218 58 95, [email protected]

Mikael Rånes, Förvaltningschef, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 13.00 CET.

_________________________________________________________________
Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se