Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har tecknat hyresavtal med Sala kommun avseende 3 190 kvadratmeter i centrala Sala. Avtalet löper under 20 år och omfattar verksamhetskontor för flertalet verksamheter inom kommunen. Det totala hyresvärdet för kontraktet uppgår till 64 miljoner kronor.

Denna information lämnades till publicering kl. 08.45 den 24 augusti 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.