Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag, 29 juni, tillträtt 22 bostadshyreshus, som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades den 28 maj. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Transaktionen har skett i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1,5 miljarder kronor. Villkoren för förvärvet, som tidigare kommunicerats, är per dagens datum uppfyllda och lånefinansiering har säkrats.

 

Vid frågor, vänligen kontakta

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]   
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected] 
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni kl. 11:45 CET.

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]