Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag, 2 oktober, tillträtt de 21 bostadshyreshus i Sundsvall som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades den 11 juni. Säljare är Tvättbjörnen Holding AB. Transaktionen har skett i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 668 miljoner kronor. Betalningen har erlagts genom lån, kontant betalning och en riktad nyemission om 15 500 000 stamaktier.

”Det glädjer mig att vi har fått in en ny stark storägare till bolaget. Stig Svedberg har lång erfarenhet i fastighetsbranschen och jag är övertygad om att Stig kommer ha en viktig roll i utvecklingen av Amasten”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, 
[email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
[email protected] 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 13.30 CET.

__________________________________________________________________
Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se