Sista dag för handel i Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) stam- och preferensaktie på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”) är den 4 februari 2022.

Som tidigare meddelats har Amasten ansökt om avnotering av Bolagets stam- och preferensaktie från First North Premier. Nasdaq har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är den 4 februari 2022. 

Vid frågor, vänligen kontakta: Johan Bergman, IR, Tel: +46 (0)70-354 80 35, [email protected]