Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact AB har idag erhållit ytterligare en order på flödesplattor till en prototypserie bränslecellsstackar. Även denna kund är en av de tio största fordonstillverkarna i världen.

”Att två testorder kommer in samma vecka från segmentet fordonsindustri visar att vi bearbetar marknaden med rätt erbjudande”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact.

Kunden avser att utvärdera Cell Impacts unika erbjudande i en serie av bränslecellsstackar för framdrivning av fordon. Hela systemet ersätter dagens förbränningsmotor och transmission. I fordonen skall bränslecellerna omvandla vätgas till elektricitet som driver fordonen via elmotorer.

Ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen

I ett bränslecellsystem produceras elektricitet genom att väte på ett kontrollerat sätt sönderdelas och reagerar med syre. Vid reaktionen utvecklas elektrisk energi. Bränslecellernas potential är mycket stor. Med i princip obefintlig miljöpåverkan har bränslecelltekniken potential att ersätta förbränningsmotorer, villapannor och batterier som energiaggregat för allt från samhällen, industrier och bostäder till fordon och bärbar elektronik.

”Sett till miljöpåverkan så finns den största potentialen för bränsleceller inom transport- och fordonssektorn. Drivkrafterna bakom utvecklingen utgörs inte längre enbart av tekniska framsteg inom företagen, utan även av efterfrågan från slutanvändarna”, säger Martin Valfridsson.

Jämfört med den traditionella förbränningsmotorn är verkningsgraden i ett bränslecellsystem ca 2–3 gånger högre. Flödesplattorna används i bränslecellstackar för framdrivning. Medan dagens drivlinor i fordon är uppbyggda kring en förbränningsmotor och växellåda, ersätts i fordonen drivlinan med en bränslecellsstack och elmotor. Denna vätgasbaserade drivlina släpper endast ut vattenånga vid körning och ger därmed inget bidrag till växthusgaserna

Morphic avser att på kort sikt etablera sig som en etablerad global underleverantör av flödesplattor med en målsättning att 2012 vara en internationellt ledande leverantör med en marknadsandel på 50 procent.