Morphic Cellimpact bidrar med en patenterad teknologi utvecklad i mer än 10 år och med ett kontaktnät av kunder, främst men inte enbart, inom bränslecellsteknologin.

AP&T bidrar med en gedigen erfarenhet inom försäljning, konstruktion, byggnation, installation och service av kompletta produktionslinjer för formning och bearbetning av tunnplåt.

Samarbetet syftar till att stärka respektive bolags erbjudande och att gemensamt skapa affärer inom befintliga mer mogna affärsområden, men också genom att skapa gemensamma affärer inom nya affärsområden såsom bränslecellsteknologin.

Affärerna kommer att göras genom att Morphic Cellimpact levererar slagenheter utnyttjande den patenterade teknologin till AP&T som sedan integrerar dessa i helautomatiska produktionslinjer.

För mer information kontakta

Tord Andersson, VD och Koncernchef AP&T AB, 070-831 75 00

Martin Valfridsson, VD och Koncernchef Morphic Technologies AB, 070-556 30 09

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 120 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder – Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 23 000.