Morphics årsredovisning för verksamhetsåret 2002-05-01 – 2003-04-30 finns nu tillgänglig.

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets kontor. Den kommer även att skickas till samtliga aktieägare enligt VPC’s adressregister.