Morphics årsredovisning för verksamhetsåret 2003-05-01 – 2004-04-30 finns nu tillgänglig.

* Alla aktieägare får årsredovisningen skickad till sin adress enligt aktieboken 2004-08-31
* Årsredovisning kan också beställas via [email protected], fax 031-775 9061 eller per telefon 031-775 4620. Ange namn och postadress.
* Årsredovisningen i PDF-format finns tillgänglig för nedladdning nedan.