Morphics årsredovisning för verksamhetsåret 2004-05-01 – 2005-04-30 finns nu tillgänglig.

* Alla aktieägare får årsredovisningen skickad till sin adress enligt aktieboken 2005-08-31
* Övriga kan beställa en tryckt årsredovisning via info@morphic-se, fax 031-775 9061eller per telefon 031-775 4620. Ange namn och postadress.
* Årsredovisningen i PDF-format finns tillgänglig för nedladdning på www.morphic.se/reports