Morphic Technologies årsredovisning för verksamhetsåret 2005-05-01 – 2006-04-30 finns nu tillgänglig.

* Alla aktieägare får årsredovisningen skickad till sin adress enligt aktiebok daterad 2006-09-29. Räkna med ett par dagars postgång.
* Övriga kan beställa en tryckt årsredovisning via [email protected], fax 0586-673 69 eller per telefon 0586-673 60. Ange namn och postadress.
* Årsredovisningen i PDF-format finns bifogad i detta meddelande samt tillgänglig för nedladdning på www.morphic.se/reports