Årsredovisning 2013 för Amasten Holding AB (publ) finns nu tillgänglig för nedladdning