Morphic Technologies AB (publ) offentliggör härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 1 maj 2006 – 30 april 2007.

Årsredovisningen finns tillgänglig via www.morphic.se/arsredovisning. De aktieägare som anmält att de önskar få den tryckta årsredovisningen hemskickad kommer att få den i brevlådan 15-17 oktober.

Övriga kan beställa ett tryckt exemplar via 0586-673 90 eller [email protected].