Morphic Technologies AB (publ) offentliggör härmed sin årsredovisning för det förkortade verksamhetsåret 1 maj 2008–31 december 2008.

Årsredovisningen finns tillgänglig via www.morphic.se under Investor Relations/Finansiella rapporter.

Årsstämman hålls den 27 maj kl 10.30 på Folkets Hus, Kungsvägen 34 i Karlskoga.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, Executive Vice President Corporate Strategy &
Investor Relations, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
Email: [email protected]