Årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) kommer att hållas den 28 juni 2024 i Stockholm. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran därom har kommit in till styrelsen senast den 16 maj 2024. Begäran ska ställas till styrelsen men skickas till:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Att: Helena Lindahl
Strandvägen 1
114 51 Stockholm