AB Arvid Svensson (”Arvid Svensson”) har meddelat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) att de ökat sitt innehav i Bolaget genom förvärv av 26 000 000 A-aktier. Efter förvärvet överstiger Arvid Svenssons totala aktieinnehav 10 procent av rösterna i Samhällsbyggnadsbolaget. Arvid Svensson blir därigenom Bolagets röstmässigt näst största ägare efter Ilija Batljan i och med att Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) idag har meddelat att de avtalat om att avyttra sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget. Efter transaktionen äger Arvid Svensson totalt 26 000 000 A-aktier samt 20 833 333 B-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget, motsvarande 6,3 % av kapitalet och 10,4 % av rösterna.

Vidare har Compactor Fastigheter AB (”Compactor”) meddelat att de har ökat sitt innehav i Bolaget genom förvärv av 6 000 000 A-aktier. Compactor ägs av styrelseledamoten Sven-Olof Johansson. Efter transaktionen äger Compactor totalt 21 997 977 A-aktier samt 25 405 525 B-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget, motsvarande 6,4 % av kapitalet och 9,1 % av rösterna.

”Det är glädjande att två framstående investerare och betydande aktieägare som Arvid Svensson och Compactor väljer att ytterligare öka sina respektive innehav i Samhällsbyggnadsbolaget. Samtidigt vill jag tacka Kvalitena som var en tidig investerare i Bolaget och som bidragit till Samhällsbyggnadsbolagets starka utveckling.” säger Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]