Verksamhetsåret maj 2005 – april 2006:
* Koncernens omsättning uppgick till 38 991 tkr (2 276 tkr)
* Resultat efter skatt uppgick till -24 631 tkr (-16 628 tkr)
* Kassaflödet efter investeringar uppgick till -43 025 tkr (-16 289 tkr)
* Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,28 kr)

Fjärde kvartalet 05/06:
* Koncernens omsättning uppgick till 31 841 tkr (711 tkr)
* Resultat efter skatt uppgick till -5 644 tkr (-5 732 tkr)
* Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,09 kr)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
* Samarbetsavtal tecknat med världsledande tillverkare av värmeväxlare
* Etablering av försäljningsorganisation i Asien
* Cell Impacts första produktionsanläggning tas i drift
* Rekryteringsarbete inlett för förstärkning av ledningen

Viktiga händelser efter periodens slut
* Banbrytande metoder och anordningar för metanolbränslecell, energiomvandlare och upptagning av koldioxid har utvecklats och patentansökts
* Styrelsebeslut att höja koncernens målsättningen till minst 2 000 Mkr i omsättning för verksamhetsåret 08/09
* Konkreta affärsprojekt i Asien har motiverat beslut om ytterligare en produktionsanläggning
* Kraftigt ökad efterfrågan har lett till upprevidering av bolagets försäljningspotential inom vindkraft
* Exklusivt avtal inom vindkraft tecknat
* Två nya VDar för dotterbolag rekryterade

Läs resten av rapporten i bifogat dokument.