Filipstad kommun vill utnyttja överskottsgas från Långskogens deponigasanläggning för produktion av upp till 1,5 GWh el om året i en bränslecell. Kommunen har lämnat in en ansökan om klimatinvesteringsprogram till Naturvårdsverket (Klimp) för att finansiera projektet. Morphic agerar systemleverantör i projektet och förutsatt att ansökan beviljas kan anläggningen vara i drift hösten 2007.

Idag utnyttjas inte den deponigas som genereras i avfallsanläggningen utan den förbränns i en avfacklingsprocess. Genom att tillvarata framför allt metangas och omvandla den till vätgas som driver en bränslecell, kan istället upp till 1,5 GWh el produceras årligen. Istället för att bränna upp stora mängder metan, kan kommunen sälja grön el på den öppna marknaden.

I projektet samverkar kommunen med Morphic som utgör systemleverantör. Förutom en bränslecell på ca 125 kW, består systemet av en så kallad reformer som omvandlar metan till vätgas.

”Vi ser en stor marknadspotential för Morphic eftersom de flesta kommuner har liknande avfallsanläggningar som genererar stora mängder med miljöskadlig metangas. Bränslecellslösningen är ett självklart val eftersom den har en betydligt högre verkningsgrad än en traditionell elverkslösning”, säger Johannes Falk, informationschef för Morphic Technologies AB.

”Förutom att agera systemleverantör kommer vi att tillverka bränslecellens cirka 2 500 flödesplattor. Med vår kostnadseffektiva tillverkningsmetod av flödesplattor blir bränslecellen avsevärt billigare och hela anläggningen kan börja betala sig redan efter 6-7 år. Vi ser fram emot att andra kommuner följer efter och på sikt kan denna typ av anläggningar generera nya arbeten och samtidigt minska utsläppen av skadliga växthusgaser”, säger Johannes Falk.

Huvudman för projektet är Filipstad kommun och ansökan till Naturvårdsverket sker genom Region Värmland kommunalförbund. Ansvarig för Klimp-ansökan på Filipstads kommun är Energirådgivaren och energisamordnaren Kennet Lindqvist: ”Detta är framtidens teknik som med denna pilotanläggning skulle kunna vara banbrytande”, säger Kennet Lindqvist. ”En sån här anläggning har ett stort demonstrationsvärde och kan i förlängningen skapa arbetstillfällen i Filipstadsregionen”.

Lokala klimatinvesteringsprogram (klimp) har funnits sedan 2002. Hittills har 1,24 miljarder kr avsatts inom klimp för att bidraga till att nå det svenska klimatmålet genom att minska utsläppen av växthusgaser, stärka det lokala klimatarbetet och samla och sprida kunskaper och erfarenheter om klimatinvesteringar. Se även www.naturvardsverket.se/klimp.