Bränslecellsverksamheten redo för den internationella marknaden

I linje med utvecklingen inom Morphic väljer bolaget att nu påbörja en
internationell försäljningsverksamhet inom bränslecellsindustrin. I
samband med beslutet byter Morphics bränslecellsbolag och helägda
dotterbolag Sercomo AB namn till Cell Impact AB. Det nya namnet är mer
anpassat för bolagets verksamhet -att producera bipolära plattor till
bränslecellsindustrin.

Bränslecellsmarknaden är under kraftig expansion och därför är
tidpunkten att påbörja den internationella försäljningsverksamheten
ytterst lämplig. Bolagets namnbyte innebär en internationell anpassning
till verksamheten och samtidigt lanseras också Cell Impacts webbplats,
www.cellimpact.com. Webbplatsen riktar sig direkt till
bränslecellsmarknaden med information om Cell Impacts unika metod och
vilka fördelar den ger för bränslecellstillverkaren.

”Den internationella marknadsföringen, namnbytet och Cell Impacts web-
plats är ett viktigt steg i den utveckling av bolaget som sker just nu.”
säger Morphic Technologies VD, Peter Heidlund. ”Med namnet och web-
platsen följer sedan marknadsmaterial och en profilering av bolaget inom
bränslecellsindustrin.”

Namnet Cell Impact anspelar dels på bränsleceller genom ”cell” som i
”Fuel Cell” och dels på metoden genom ”impact”, dvs ett kraftigt slag.

Man kan också se namnet i sammanhanget ”the fuel cell impact on the
environmnet/society/industry”, dvs den påverkan som bränsleceller kommer
att ha på miljö, samhälle och industri.

Cell Impact övertog i april 2004 Morphics patent avseende tillverkning
av platta objekt med höghastighetsteknik. Samtidigt tecknades en
exklusiv licens mellan moderbolaget och Cell Impact beträffande
utnyttjande av Morphics övriga patent applicerade på tillverkningen av
plattor.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

Mikael Molin, Marknadschef, Morphic Technologies, 031-775 4623,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder en
teknik som gör det möjligt att massproducera kvalitetskomponenter
snabbare, billigare och miljövänligare än vad som hittills varit
möjligt. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga.
Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens handelsplats Nya
Marknaden och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT00090/wkr0001.pdf