I syfte att tillgodose en korrekt informationsgivning beträffande bostadsprojekt Metronomen vid Telefonplan, som består av 188 bostadsrätter, görs följande klargörande.

Brf Metronomen erhöll den 28 februari 2019 stämningar från 44 förhandstecknare som tidigare hävt
sina förhandsavtal. Förhandstecknarna yrkar att tingsrätten förpliktigar bostadsrättsföreningen att återbetala de av förhandstecknarna tidigare erlagda förskotten om 25 000 kronor samt ränta.

Utöver de ovan nämnda 44 stämningarna pågår ytterligare fem stämningar i tingsrätten rörande återbetalning av tidigare erlagt förskott till bostadsrättsföreningen Metronomen.

Det är SSM:s och föreningens uppfattning att avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade.
Bolaget och föreningen avser att återkomma med ytterligare information om fortsatt process efter
att genomgång av stämningsansökningarna har gjorts.

Inflyttning i Brf Metronomen är beräknad att påbörjas under första kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årskiftet 2018/2019 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com