Ett första symboliskt trehövdat spadtag togs idag för hyresrättsprojektet Täby Turf av Mattias Lundgren, interim VD för SSM, Johan Algernon, kommunalråd (M) och ordförande i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd samt nyproduktionschef Rikard Norström från bostadsbolaget Willhem. Täby Turf blir SSM:s första byggstartade hyresrättsprojekt och följer av bolagets tydliga tillväxtstrategi inom utveckling av hyresrätter. Projektet är sedan tidigare sålt via forward-funding till Willhem, motsvarande ett försäljningspris om 473,0 MSEK. Täby Turf består av 178 hyresrätter och är en del av Täby kommuns utveckling av den nya stadsdelen Täby Park.

Ett första symboliskt trehövdat spadtag togs idag för hyresrättsprojektet Täby Turf av Mattias Lundgren, interim VD för SSM, Johan Algernon, kommunalråd (M) och ordförande i Täby kommuns stadsbyggnads-nämnd samt nyproduktionschef Rikard Norström från bostadsbolaget Willhem.

Täby Turf är en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6 000 bostäder
och är attraktivt beläget nära Täby centrum och 400 meter från Roslagsbanans station Galoppfältet.
Fastigheten får en spännande gestaltning där arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial av tegel och puts. Bostadsyta uppgår till 8 713 m2 och bostäderna består av ett
till tre rum med kök med 35 – 70 m2 BOA, varav 85 procent är ettor och tvåor med en BOA om 35 – 48 m2. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40 – 60 barn. Inflyttning beräknas till 2021.

– Täby Turf är ett modernt och attraktivt hyresrättsboende med utmärkta kommunikationer, vilket morgondagens urbaniter efterfrågar. Det är därför med stor glädje som SSM idag tar det första trehövdade spadtaget för Täby Turf tillsammans med Täby kommun och Willhem, säger Mattias Lundgren, interim VD SSM.

– Täby Turf blir SSM:s första byggstartade hyresrättsprojekt och följer av bolagets tydliga tillväxtstrategi inom utveckling av hyresrätter, säger Mattias Lundgren, interim VD SSM. 

Projektet är sedan tidigare sålt vidare via forward-funding till bostadsbolaget Willhem, motsvarande
ett försäljningspris om 473,0 MSEK. SSM kommer att vinstavräkna Täby Turf successivt under byggnationstiden och projektet har en marginell resultatpåverkan under 2019.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av juni 2019 fanns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com