I samband med att den extra bolagsstämman i Morphic Technologies den 10 januari valde en ny styrelse så har den nya styrelsen beslutat att entlediga nuvarande VD Mattias Klintemar som istället kommer att ersättas av Amasten Bostäders VD och huvudägare, Thomas Melin. Styrelsen tackar avgående VD för det omfattande och tunga arbete som genomförts vilket möjliggjort den nu beslutade transaktionen.

Mattias Klintemar kommer formellt att lämna sin anställning i samband med att tillträdet äger rum, vilket beräknas ske under januari månad, men han kommer som tidigare meddelats att kvarstå som styrelseledamot i Amasten Bostäder och han kommer även att under kommande år att i begränsad omfattning och på konsultbasis arbeta som CFO åt Cell Impact i samband med att bolaget noteras på en handelsplats, vilket beräknas ske under februari månad.

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, avgående VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

eller

Thomas Melin, VD och huvudägare i Amasten Bostäder
[email protected] + 46 20 210 575

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.