Förfrågningar från bränslecellstillverkare har resulterat i en specifikation av den första produktionsanläggningen för masstillverkning av flödesplattor. Cell Impact beställer en komplett anläggning av systerföretaget Morphic Made. Ordervärdet är 12,1 Mkr.

Cell Impact AB har under de senaste månaderna utfört testproduktion av flödesplattor åt specifika bränslecellstillverkare. Arbetet har skapat förutsättningar för bolaget att specificera en första produktionsanläggning för massproduktion av flödesplattor till olika bränslecellssystem och värmeväxlare. Anläggningen är anpassad för såväl prägling av metalliska material som kompaktering av olika grafitkompositer. Produktionsstart är beräknad att ske under december 2005 med en möjlig produktionskapacitet på en flödesplatta per sekund.

För att klara den ökade efterfrågan på produktionstester samt tidplanen för framtagandet av produktionsanläggningen har bolagen valt att inledningsvis öka bemanningen med 3 personer i Karlskoga. Funktionerna som förstärks är verktygskonstruktion, maskinkonstruktion och kvalitetsövervakning. Ytterligare förstärkning är planerad. Anställningarna sker i maskinföretaget varefter tjänsterna köps in av Cell Impact. Tillverkningen av olika testplattor och leverans av mindre produktionsvolymer kommer fortsättningsvis ske parallellt med framtagandet av den nya produktionsanläggningen.