Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) har informerats om att D. Carnegie & Co (publ)    (”D. Carnegie”) har förvärvat samtliga av Fastighets AB Balder (publ):s (”Balder”) aktier i Amasten, uppgående till sammanlagt 10 000 000 stamaktier motsvarande 6,7 procent av kapitalet. Förvärvet har skett utanför marknaden.

Vi tror på Amastens strategi med en nisch mot bostäder på mellanstora orter i direkt anslutning till residens- och universitetsstäder. Den konkurrerar inte heller med D. Carnegies befintliga fastighetsinnehav med fokus på bostäder i och på pendlingsavstånd till Stockholm. 90 procent av Amastens bestånd ligger däremot inom en timmes radie från universitets- och högskolestäder. Pendling och flexibelt arbete är något som blir en alltmer naturlig del av människors vardag och då kan såväl D. Carnegie som Amasten bidra till väl fungerande arbets- och bostadsmarknader.

Det kan också finnas samarbetsfördelar inom inköp och renovering. Vi har imponerats över Amastens ambitiösa mål och snabba utveckling, något vi har för avsikt att aktivt bidra till framöver”, säger Ulf Nilsson, vd D. Carnegie.

Vi välkomnar D. Carnegies engagemang i Amasten och ser fram emot att dra nytta av deras kompetens. D. Carnegie har gedigen erfarenhet av att förvalta och förädla av fastigheter och har samtidigt kunnat bibehålla en tydlig tillväxtagenda. Deras erfarenheter och kunskaper kommer underlätta Amastens ambition att nå de uppsatta målen om en fördubbling av portföljen de närmaste tre åren och en notering på Nasdaqs huvudlista under 2017”, säger David Dahlgren, vd Amasten. 

Denna information lämnades till publicering kl. 08.00 den 7 juni 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, vd Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 70-287 64 02, [email protected]

Ulf Nilsson, vd D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se