Amasten Holdings vice VD David Dahlgren övertar från och med idag rollen som VD i bolaget.

Därtill har styrelsen i Amasten förstärkts med Rickard Backlund som ny styrelseordförande och Christian Hahne som ny ordinarie ledamot.

För mer information se www.amasten.se