Viktiga händelser under perioden
* Exklusivt licensavtal inom vindkraft tecknat
* En första order på vindkraftverk mottagen
* Beslut fattat om ytterligare en produktionsanläggning för flödesplattor
* Riktad nyemission inbringade ca 21 Mkr före emissionkostnader

Viktiga händelser efter periodens slut

* Aerodyn delat i tre bolag
* Första leveransen av egentillverkade vindkraftstorn genomförd
* Vindpark Vänern tillstyrkt av Miljödomstolen
* Lyckade försök med höghastighetskompaktering av bränsleceller
* Strategisk maskinorder för stångkapning mottagen
* Lansering av ny produkt för hantering av komponenter

Läs rapporten i sin helhet i bifogat dokument.