Perioden 1 maj 2005 – 31 januari 2006
* Koncernens omsättning uppgick till 11 313 tkr (1 541 tkr)
* Resultat efter skatt uppgick till -19 033 tkr (-10 894 tkr)
* Kassaflödet efter investeringar uppgick till -41 875 tkr (-10 497 tkr)
* Resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,19 kr)

Tredje kvartalet 05/06
* Koncernens omsättning uppgick till 10 475 tkr (199 tkr)
* Resultat efter skatt uppgick till -8 661 tkr (-3 744 tkr)
* Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,06 kr)

Viktiga händelser under tredje kvartalet
* Order på flödesplattor från världsledande fordonstillverkare
* Strategisk order på maskinsystem för fordonskomponenter
* Förvärv av Aerodyn AB genomfört
* Övertecknad nyemission tillförde bolaget ca 97 Mkr

Viktiga händelser efter periodens slut
* Samarbetsavtal tecknat med världsledande tillverkare av värmeväxlare
* Etablering av försäljningsorganisation i Asien
* Cell Impacts första produktionsanläggning tas i drift

Läs rapporten i sin helhet i bifogat dokument.