Delårsrapport för perioden 20030501-20030731

VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN

* Morphic medverkade vid den internationella trådmässan Interwire 2003 i
Atlanta. I montern demonstrerades tre olika maskiner för
höghastighetskapning.

* Genombrottsorder på komplett maskinsystem för kapning av höghållfast
stång tecknades i maj till ett värde av 4 miljoner SEK. Köpare är Eaton
Corporation och leverans sker i december 2003 till USA.

* Ett maskinsystem för riktning och kapning av tråd levererades till kund
i USA i samband med Interwire 2003.

* Under perioden har bolaget beviljats två patent av Patent- och
Registreringsverket.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* I september köpte det amerikanska maskinföretaget National Machinery LLC
en exklusiv licens avseende Morphics kapmaskiner.

* I samband med att Morphics samarbetspartner PCC FELM köptes upp av sin
konkurrent Rockford Manufacturing Group (RMG) har parterna enats om att
säga upp samarbetsavtalet.

* Ytterligare ett patent har beviljats efter periodens slut.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/29/20030929BIT00610/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/29/20030929BIT00610/wkr0002.pdf Hela rapporten