Delårsrapport för perioden 20030501-20031031

VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN
Det multinationella maskinföretaget National Machinery LLC köpte en
exklusiv licens avseende Morphics kapmaskiner samt tecknade ett
leverantörsavtal med Morphic för kritiska delsystem.

En första order på delsystem från National Machinery togs emot i
oktober. Ordern är värd 2,3 Mkr och omfattar två kompletta kapsystem med
tillhörande elektronik och mjukvara.

En riktad nyemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från 2002
innebar nyteckning av 5 011 050 B-aktier. Den riktade nyemissionen
tillsammans med vårens företrädesemission innebär att bemyndigandet från
bolagsstämman 2002 på 10 miljoner nya B-aktier har utnyttjats till
fullo.

Morphic uppmärksammades i en större artikel i Sveriges största tekniska
nyhetstidning Ny Teknik.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Eaton Corporation godkände i december enligt plan leveransen av det
maskinsystem bolaget beställde i maj 2003. Leveransgodkännandet innebär
att maskinen har skeppats till kunden och att huvuddelen av betalningen
sker vid utrustningens ankomst.

I november sålde två av bolagets huvudägare totalt 1 400 000 A-aktier
till 5 privatpersoner. De nya ägarna tar därmed över 10.0 % av rösterna
och 2.8 % av kapitalet, beräknat på antalet utestående aktier per den 4
november 2003.

Morphic överförde samtliga sina affärskontakter och offerter till
National Machinery inom marknadsområdet kapning upp till 25 mm.
Överföringen innebar att National aktivt påbörjat sin
försäljningsverksamhet inom området.

Bolaget fördjupade sitt affärssamarbete med Volvokoncernen i syfte att
få igång produktion och försäljning av bränslecellsplattor för
installation i kommersiella bränslecellssystem under 2004.

· Morphic aktiverade affärssamarbetet med Techtool AS inom off-
shore industrin genom att offerera större system för användande av
Morphics teknologi i undervattensapplikationer.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031217BIT00850/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031217BIT00850/wkr0002.pdf Hela rapporten