Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tillsammans med Nykvarns kommun arbetat fram en ny detaljplan för cirka 400 bostäder och en vård- och omsorgsfastighet. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och projektering av området startas omgående.

Området har god tillgång till kollektivtrafik med promenadavstånd till Nykvarns station och när det är färdigutvecklat blir det en naturlig förläning av Nykvarns centrum. De nya bostadshusen byggs både som flerfamiljshus och radhus. Dessutom blir det möjligt att bygga på befintliga bostadshus med två våningar.

”Vi är glada över att SBB får bidra till nya bostäder och ett nytt vård- och omsorgsboende genom att utveckla en befintlig förvaltningsfastighet. Samarbetet med kommunen funkar mycket bra och vi ser framemot att vara med i Nykvarns fortsatta utveckling,” säger Krister Karlsson, vice VD i Samhälssbyggnadsbolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]