Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg blir ny hyresgäst på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (”SBB”) sjukhus vid Gardermoen, Oslo. Avtalet löper från den 1 januari, 2023 och från samma datum får sjukhuset ett nytt namn, Cathinka Guldbergs sjukhus, döpt efter stiftelsens grundare.

”Vi har kommit överens med nuvarande hyresgäst, LHL, om en verksamhetsöverlåtelse av sjukhuset vid Gardermoen. Hyresavtalet med SBB har förlängts med fem år och det innebär att vi ska driva sjukhuset minst till 2048,” säger Vidar Haukeland, VD för Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Akershus Universitetssjukhus, som hyr ut knappt 50 procent av sjukhusets lokaler i andra hand, kommer också att fortsätta sin verksamhet. Sjukhuset har en yta på drygt 30 000 kvm och stod färdigt 2018. Hösten 2021 uppnådde det miljöcertifieringen, BREEAM in Use Outstanding, som det första sjukhuset i världen.

”Vi ser nu fram emot att ta över ett modernt sjukhus som är anpassat efter framtidens behov. Vår önskan är att stärka rehabiliteringsverksamheten och det kommer vi särskilt att betona här,” säger Haukeland och utvecklar vidare:

”Vår grundare var en pionjär och etablerade sjuksköterskeutbildningen i Norge. Syftet, då som nu, var att hjälpa människor i utsatta och krävande situationer och värderingarna kvalitet och välgörenhet är fortfarande centrala. Cathinka Guldberg växte upp i Nannestad, inte så långt från Gardermoen. Därför är det trevligt på flera sätt att döpa sjukhuset efter henne.”

Henrik Melder, landschef på SBB i Norge, är både stolt och glad över att ha Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg som ny och långsiktig hyresgäst på sjukhuset:

”Stiftelsen har en lång och spännande historia. Sjukhuset är nytt och modernt och allt är i sin ordning för att Lovisenberg ska ha de bästa faciliteterna för att utföra sitt samhällsuppdrag,” säger han.

”Att en gedigen och kritiskt viktig aktör som Lovisenberg väljer att utöka sin verksamhet till vårt sjukhus vid Gardermoen är ett erkännande av hur vi arbetar. Utveckling och investeringar i social infrastruktur kommer också att vara avgörande under de kommande åren,” framhåller Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vidar Haukeland, VD, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, [email protected], tel +47 982 07 610

Henrik Melder, Regionchef Norge, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected], tel +47 905 71 445