Den Svenska Patentbesvärsrätten (PBR) har ändrat på Patentverkets beslut avseende patentet “Metod vid bearbetning under utnyttjande av hög kinetisk energi” och därigenom upphävt patentet. Patentet innebär något förenklat att Morphic med sin teknik förhindrar dubbelslag som annars förekommer vid höghastighetsformning. PBR har vid sin bedömning likställt höghastighets¬bearbetning med all annan slags slagbearbetning med hög hastighet. Med bas i detta har PBR ansett att det saknas tillräcklig uppfinningshöjd. Morphic Technologies AB överväger att överklaga beslutet till Regeringsrätten.

Sett i ett större perspektiv är det Bolagets uppfattning att detta dock är av mindre betydelse för Bolaget då det inte är ovanligt att det i en patentfamilj finns någon nation vars beslut avviker från den gängse uppfattningen. Övriga beslut i andra delar av världen bekräftar också patentets styrka på andra marknader och motsvarande patentansökan vid EPO har godkänts utan att invändning ingivits (invändningsfristen utlöpte i oktober 2009). EPO-patent skyddar uppfinningar i alla större länder i EU, dvs Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien. Patentet har även godkänts i Kanada, USA, Australien, Kina och Japan.

Domen kommer inte i något avseende påverka Morphics verksamhetsinriktning.