Morphic Technologies AB’s dotterbolag Dynamis AB genomför ett mindre kompletterande förvärv av det svenska automationsbolaget Euro Industrial Automation AB. Genom förvärvet breddas Dynamis sortiment inom materialhantering.

Dynamis AB förvärvar idag samtliga aktier i Euro Industrial Automation AB (EIA AB), ett bolag specialiserat på materialhanteringssystem för komponenthantering till verkstadsindustrin, främst fordonsindustrin.

EIAs produkter omfattar allt från enskilda produkter (bl a transportbandslösningar) till kompletta system för materialtransport. Inom företaget, som sysselsätter cirka tio personer, finns även mångårig erfarenhet av komplexa speciallösningar för komponenttransporter.

Köpeskillingen uppgår till 3 Mkr. Säljare är EIAs grundare och VD Leif Johansson. Betalning kommer att ske kontant. EIA redovisade ett positivt resultat före avskrivningar och finansiella poster år 2007 och beräknas endast ha en marginell påverkan på Morphic-koncernens omsättning och resultat för innevarande år. En förvärvsanalys kommer att presenteras i bokslutskommunikén.

”Med EIAs produkter och lösningar breddar vi vårt erbjudande till marknaden och vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Leif Johansson. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att etablera oss som ett komplett materialhanteringsföretag”, säger Anders Reyier, VD för Dynamis AB.

Dynamis utvecklar, marknadsför och säljer system för materialhantering och automation. Erbjudandet omfattar såväl skräddarsydda lösningar som standardiserade produkter och koncept. Kunderna utgörs främst av underleverantörer till fordonsindustrin. Genom förvärvet breddas Dynamis sortiment till att omfatta hela kedjan; från hantering av materialemballage och komponenthantering till maskinmatning, avsyning och slutlig kontroll.

”Vår långa erfarenhet inom komponenthantering tillsammans med Dynamis helt unika system inom komponentlokalisering och kontroll gör det möjligt att erbjuda kompletta och skräddarsydda lösningar. SensActive™-tekniken är den enda av sitt slag i världen och kommer sätta ny standard inom verkstadsindustrin vid materialhantering/bearbetning och det skall bli spännande att få fortsätta utvecklingen i Dynamis”, säger Leif Johansson, VD för EIA AB.

Marknaden är i stark tillväxt
Under 2005 installerades cirka 130 000 robotsystem över hela världen. Cirka hälften av dessa utgjordes av system för materialhantering. De årliga globala investeringarna i robotiserade materialhanteringssystem uppskattas till cirka 100 miljarder. På den svenska marknaden uppskattas investeringarna till cirka 750 Mkr per år. Under 2005 gjordes det i Sverige cirka 1 000 robotinstallationer. Hälften av dessa var materialhanteringssystem. Av dessa skulle cirka 25% kunnat använda Dynamis produkter.

”Operativt är målet att etablera Dynamis på marknaden och identifiera potentiella samarbetspartners. Fokus ligger initialt på den svenska marknaden, men SensActive™ lanseras nu även på utvalda europeiska marknader”, säger Jonas Eklind, VD för Morphic Technologies i en kommentar.

Fakta om SensActive™
Det unika i SensActive™-systemet är möjligheten att formidentifiera detaljer och används idag i flera av Dynamis produkter, bl.a. för att med robot plocka osorterat gods direkt från pall (så kallad bin-picking), något som tidigare varit omöjligt. Andra produkter är kvalitetsavsyning av detaljer samt mönsterläggning av bearbetade detaljer. SensActive™ eliminerar helt behovet av manuell hantering, vilket skapar en avsevärt effektivare, snabbare och billigare process.

Systemet erbjuds i två former, antingen helt skräddarsytt utifrån specifika kundönskemål eller som mer standardiserade koncept bestående av ett antal produkter. Utöver själva bin-pickingenheten består en komplett cell vanligtvis av en avsyningsenhet för mätning av toleranser och avvikelser, transportsystem, system för mönsterläggning, robot, säkerhetsstaket och greppdon.

Intresset för SensActive™ har sedan lanseringen senhösten 2006 varit stort. Under 2007 erhölls t. ex flera order på kompletta celler från Haldex Brake Products AB. Systemen kommer där att användas i kompletta materialhanteringssystem, fullt integrerade i Haldex produktionsprocess och utgör en viktig referensanläggning för fortsatt expansion.

En komplett systeminstallation kostar cirka 1,5-2 MSEK varav 50% utgörs av komponentkostnader (inklusive robot) och resterande del installation och färdigställande.

Dynamis AB drivs från Karlskoga och sysselsätter cirka 13 personer. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.