Dynawind AB har tecknat ytterligare en order med den tyska vindkraftverksleverantören Kenersys Europe GmbH avseende leverans av fem stycken 100 meters torn. Tornen ska levereras med start i början av november månad 2010 och ordervärdet uppgår till 22 MSEK. Detta är ytterligare ett steg i Dynawinds affärsstrategin att vara en oberoende leverantör av torn och projekt/service tjänster för kunder på den svenska vindkraftmarknaden. 

Morphic Technologies AB (publ) 

För ytterligare information kontakta: 

Martin Valfridsson, VD Morphic Technologies AB, 070 556 3009 

eller 

Lars Öhlin, VD Dynawind AB, 0550 343 71