I dagens Värmlands Folkblad anges felaktigt att Morphics dotterbolag Dynawind AB skall betala 3 225 000 kronor i moms. Denna information är felaktig. Momsen är reglerad för mer än ett år sedan efter Skatteverkets omprövningsbeslut per den 13 mars 2008.