Som indikerats i delårsrapporten för det första kvartalet 2011 så har inte affärsläget avseende Dynawind utvecklats på det sätt som koncernledningen och styrelsen förväntat sig. Dynawind har slutfört MBL förhandlingar med facket och ett knappt 20 tal kollektivanställda har varslats om uppsägning. Om varslet resulterar i uppsägningar innebär det att de nu varslade lämnar företaget i mitten av juli.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Öhlin, VD Dynawind, +46 76 776 1355,
[email protected]

eller

Martin Valfridsson, VD Morphic Technologies, +46 70 556 3009,
[email protected]

eller

Mattias Klintemar, vVD och CFO Morphic Technologies, +46 70 934 6467,
[email protected]

 

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.


Morphic Technologies
Tulegatan 13
172 78 Sundbyberg,      
www.morphic.se