Morphic Technologies dotterbolag DynaWind AB och Länsförsäkringars finansbolag Wasa Kredit AB har gemensamt utvecklat en unik finansieringslösning för vindkraftverk. Wasa kredit kommer att leasingfinansiera enskilda vindkraftverk och mindre parker från DynaWind upp till 80 Mkr. Målsättningen är att på alla sätt göra investeringar i vindkraftverk från DynaWind så enkelt, lönsamt och bekymmerslöst som möjligt.

Investeringarna i ny vindkraftkapacitet har under de senaste åren ökat kraftigt. Bakom investeringarna står såväl stora energibolag som lokala vindkraftföreningar, projektörer och enskilda investerare. Wasa kredit kommer att leasingfinansiera enskilda DynaWind-projekt upp till 80 Mkr, vilket täcker flera stycken vindkraftverk från DynaWind.

Fördelen är att investeraren behöver bara sätta in 20 %, resten finansierar Wasa Kredit med verket som säkerhet. Om till exempel markägare bildare ett bolag som arrenderar marken mot en viss procent av avkastningen blir finansieringslösningen självförsörjande. All övrig vinst för bolaget är ”bonus”. En annan fördel är att eftersom verket utgör säkerheten, och är satt på bolag, så behöver markägaren inte låsa upp andra säkerheter som kan hämma annan verksamhet. Vidare kan betalplanen skräddarsys efter intäktsförutsättningarna. Finansieringsformen är också lämpad för tradering till annan ägare vid exempelvis försäljning eller arv.

”Vi märker av ett avsevärt ökat intresse för att investera i våra vindkraftverk, inte minst från privatpersoner. Genom samarbetet med Wasa Kredit kan vi erbjuda en helhetslösning; från finansiering till leverans, resning och drift av komplett verk med service och underhåll. Därigenom stärker vi vårt erbjudande inom området”, säger Anders Sjögren, VD för DynaWind AB.

”Vindkraft är ett nytt finansieringsområde för oss. Marknaden för vindkraft växer mycket snabbt och vi ser fram emot att tillsammans med DynaWind kunna bidra till en fortsatt god tillväxt av svensk vindkraft”, säger Jesper Holmberg på Wasa Kredit.

Tillväxten framöver väntas bli ännu starkare. I slutet av november föreslog Energimyndigheten att Sveriges nationella planeringsmål för elproduktion från vindkraft bör höjas till 30 TWh år 2020. Det är en högre ambitionsnivå än nu gällande 10 TWh till år 2015. En ökning till 30 TWh förutsätter, beroende på effekt och vindläge, en ökning från dagens cirka 800 vindkraftverk till 3 000-6 000 verk till lands och till havs. Detta motsvarar, enligt Morphics beräkningar investeringar på i storleksordningen cirka 150 -200 miljarder kronor.

Mer information om Dynawind AB
Genom ett exklusivt licensavtal med finländska WinWinD Oy erbjuder DynaWind såväl kompletta vindkraftparker som enskilda vindkraftverk i Sverige i storlekarna 1 och 3 MW. WinWinD står för den tekniska lösningen och DynaWind för försäljning, leveranser, tillverkning, montage och driftssättning av verken samt service.

DynaWinds vindkraftverk erbjuder marknadens högsta nyttjandegrad, god drifttillgänglighet och ett minimalt servicebehov. Fördelarna kommer ur en modern patenterad konstruktion som innebär att generatorn arbetar med lågt variabelt varvtal. Jämfört med traditionella verk innebär detta ett minskat slitage, lång livslängd och god lönsamhet. I DynaWind/WinWinDs konstruktion är växellådan ersatt av ett kraftupptagande lager och planetväxel, vilken är okänslig för obalanser i kraftöverföringen. Sedan december 2006 har totalt 19 stycken vindkraftverk sålts till kunder i Sverige.

Mer information om Wasa Kredit AB
Wasa Kredit är ett kreditmarknadsbolag som är helägt av Länsförsäkringar Bank. Wasa Kredit är för närvarande drygt 180 anställda och finns representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Örebro. Wasa Kredit erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom våra samarbetspartners inom bl a fordonshandel, dator-/kontorshandel, maskinhandel och hästsport, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner. Wasa Kredit har en kreditvolym om 8 miljarder kronor fördelat på 168 000 avtal till företag och privatpersoner, totalt 159 000 kunder. Wasa Kredit är medlem i Finansbolagens Förening.