Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), har informerats om att Aktiemarknadsnämnden den 9 mars 2017 har medgett Ilija Batljan undantag från den budplikt som kan uppkomma om denne tillsammans med närstående tecknar sin andel i den pågående apportemissionen av aktier i Effnetplattformen. Om Ilija Batljan eller denne närstående sedermera förvärvar ytterligare aktier i bolaget och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:10 återfinns i sin helhet på www.aktiemarknadsnamnden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]