Namnbytet på First North, Nasdaq Stockholm sker den 6 april 2017 och B-aktien handlas från den dagen i namnet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) med kortnamnet SBB B. I anslutning till namnbytet ändras hemsidan till www.sbbnorden.se.

Bolaget har vidare engagerat Remium Nordic AB som likviditetsgarant. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms system för likviditetsgaranti. Avtalet innebär att likviditetsgaranten ställer köp- respektive säljvolym om vardera minst 15 000 kronor i orderboken med en spread om maximalt 4 % mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet påbörjas den 6 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]