SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), meddelar i dag att SBB genom sitt norska dotterbolag förvärvar en fastighet i centrala Oslo för ca 4 500 MSEK (4 300 MNOK).

Förvärvet består av en fullt uthyrd och flexibel kontorsfastighet med en total uthyrbar area om ca 49 000 kvm och en total hyresintäkt om ca 187 MSEK (180 MNOK). Hyresgästen är DNB Bank ASA som är Norges största bank och en av Nordens största finansiella institutioner med norska staten som största ägare. Den återstående hyreslängden är 10,3 år.

”Vi ökar närvaron och vår position stärks i Norge med vår hittills största fastighetsaffär. Fastigheten är strategiskt viktig och fantastiskt belägen i centrala Oslo med en stabil hyresgäst och ett långt hyreskontrakt. Affären innebär att vi fortsätter investera i Norge med centralt belägna samhällsviktiga fastigheter”, säger Ilija Batljan, VD för SBB och Effnetplattformen.

Fastighetsaffären sker genom förvärv av bolag och tillträde sker omgående. Förvärvet anses passa väl in i SBBs verksamhet och strategi genom hyresgästens samhällsviktiga funktion.

Förvärvet finansieras genom en kombination av lån och eget kapital. Effnetplattformen har beslutat att genomföra en riktad emission av 84 929 772 B-aktier till säljaren (Meteva AS, ett norskt investmentbolag helägt av näringslivsprofilen Trond Mohn), vilket baserat på emissionskursen 5,53 NOK per aktie motsvarar ca 490 MSEK (470 MNOK). Vidare genomförs en riktad emission av preferensaktier till professionella investerare om ca 490 MSEK (470 MNOK) i det köpande norska dotterbolaget. Utdelning på preferensaktierna uppgår till 7%.

Fastigheten på 18 våningar är uppförd 2012 och är belägen i ett av Oslos mest centrala och attraktiva affärsområden, Björvika, med närhet till Centralstationen. Fastigheten är den mittersta av tre fastigheter som tillsammans inrymmer DNB Banks huvudkontor.

Advokatfirmaet Selmer DA har varit köparens legala rådgivare. Arctic Securities ASA har varit finansiell rådgivare till säljaren i samband med transaktionen och även arrangerat köparens förvärvsfinansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]