Stockholm, 30 mars 2017 – SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), meddelar att bolaget framgångsrikt genomfört en emission av ett icke säkerställt och garanterat obligationslån om 1 000 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,0 procentenheter och har en löptid om 3 år. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 500 miljoner kronor. SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

”Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större institutionella investerare, ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi mot bostads- och samhällsfastigheter med starka kassaflöden uppskattas av kapitalmarknaden” säger Ilija Batljan, VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Nordea har agerat finansiell rådgivare till SBB. Advokatfirman Törngren Magnell och Wistrand Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till SBB. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]