Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”) har idag blivit godkänt av Nasdaq Stockholm för notering på First North. Bolaget har som ett led i detta tagit fram en bolagsbeskrivning över den nya verksamheten som har granskats och godkänts av Nasdaq Stockholm. Observationsstatusen upphör per idag den 31 mars 2017 och bolaget kommer snarast möjligt att verkställa namnändringen till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och i anslutning till detta ändras kortnamnet till SBB B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]