På årsstämman den 27 april 2017 kommer att föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Seth Lieberman och Hans Runesten. Lennart Schuss föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Därutöver kommer att föreslås nyval av Eva Swartz Grimaldi som styrelseledamot.

Eva Swartz Grimaldi har en gedigen bakgrund från svenskt näringsliv. Hon har tidigare varit verkställande direktör för Natur&kultur och Meter Film&Television samt vice verkställande direktör och programdirektör för TV4. Eva är idag styrelseordförande i Doberman AB, Apotea AB och Norstedts förlagsgrupp samt styrelseledamot i Stockholms universitet, Stockholms konserthus, Stiftelsen Forget och Kungliga Patriotiska sällskapet. Eva Swartz Grimaldi är född 1956 och har kandidatexamen i språk (italienska, spanska och franska) samt från Kulturvetarlinjen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]