Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), har informerats om att Ilija Batljan överlåtit 33 174 637 B-aktier till två styrelseledamöter och nio ägare i Ilija Batljan Invest AB, aktierna har erlagts som betalning då Ilija Batljan (via bolag) förvärvat aktier i Ilija Batljan Invest AB. Ilija Batljan ökar därmed sitt ägande i Ilija Batljan Invest AB från 41,75 % till 92,5 %.

Efter transaktionen äger Ilija Batljan privat och via bolag 45 558 167 A-aktier och 1 137 606 B-aktier samt är huvudägare (92,5%) i Ilija Batljan Invest AB som äger 63 495 701 A-aktier i Effnetplatformen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]