SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), meddelar i dag att SBB förvärvar 13 fastigheter i Västerås och 1 fastighet i Hallstahammar för 333,7 MSEK.

Förvärvet består av 105 lägenheter i hyresfastigheter samt samhällsfastigheter med tyngdpunkt på LSS boende. Fastigheterna är fullt uthyrda med en total uthyrbar area om ca 17 000 kvm, varav ca 1 000 kvm är under uppförande. Den totala hyresintäkten är 27,4 MSEK. Hyresgästen i samhällsfastigheterna är i huvudsak Västerås kommun. Den återstående hyreslängden i samhällsfastigheterna är 9,5 år.

”Västerås är en av de städer som funnits högst upp i våra prioriteringar. Genom affären påbörjar vi vår närvaro i Västmanland med ett fantastiskt bestånd av både bostäder och samhällsfastigheter med Västerås kommun som långsiktig hyresgäst.”, säger Ilija Batljan, VD för SBB och Effnetplattformen.

Fastighetsaffären sker genom direktförvärv av fastighet samt genom förvärv av bolag och tillträde sker under april månad. Förvärvet anses passa väl in i SBBs verksamhet och strategi med såväl hyresbostäder som samhällsfastigheter.

Förvärvet finansieras genom en kombination av lån och eget kapital. Som ett led i förvärvet kommer Effnetplattformen att fatta beslut om en riktad nyemission av 26 666 667 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 666 666,70 kronor. Kursen för varje tecknad aktie är 6 kronor innebärande ett totalt emissionsbelopp om 160 MSEK. Säljare och teckningsberättigade i nyemissionen är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Aktiebolaget Arvid Svensson, Rikard Svensson och Fredrik Svensson. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att genomföra en snabb kapitalanskaffning på de villkor som gäller för emissionen, vilket bidrar till att möjliggöra ett snabbt slutförande av förvärvet.

”SBB är ett bolag som snabbt blivit en stor aktör inom samhällsfastigheter och företagets värderingar och syn på entreprenörskap delas av oss på Arvid Svensson. Vårt engagemang är långsiktigt och vi ser fram emot att utvecklas tillsammans. Detta är ett fint bestånd med kommunalt förhyrda fastigheter som vi byggt upp och vi är övertygade om att SBB kommer att förvalta det på ett bra och effektivt sätt.”, säger Fredrik Svensson.

Wistrand Advokatbyrå har varit köparens legala rådgivare, Advokatfirman Lindahl har varit säljarens legala rådgivare och JLL har varit transaktionsrådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]