Extra bolagsstämman hölls i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660, (”SBB”) onsdagen den 21 december 2022, kl. 10:00. 


Vid eventuella frågor rörande den extra bolagstämman, vänligen kontakta Marika Dimming, [email protected]