Vårt mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för att driva och utveckla hållbart förvaltande och byggande. SBB ska genom en låg finansiell och operationell risk leverera en stark riskjusterad värdetillväxt med stigande kassaflöden och en ökande utdelning till sina aktieägare.

MÅLSÄTTNING

  • SBB har som mål att nå en investment grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt