Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact AB har idag erhållit en order på flödesplattor till bränsleceller för drift av mobiltelefon från en världsledande mobiltelefontillverkare.

Kunden skall ta fram en större testserie mobiltelefoner som drivs av bränsleceller istället för batterier. Lyckade resultat vid utvärdering av testserien kommer att möjliggöra en introduktion på bred front i kommande mobiltelefonmodeller. De främsta fördelarna med bränsleceller i mobiltelefoner är en betydligt längre drifttid och ett oberoende av anslutning till elnätet för laddning då bränslecellen istället drivs med metanol.

”Det är en mycket betydelsefull order, både för oss och för branschen som helhet. Vi har räknat med att en bred marknadsintroduktion av bränsleceller för konsumenter kommer först inom just mobil elektronik”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact. Han fortsätter: ”Vi levererar även verifikationsserier inom övriga användningsområden så som bränsleceller för fordon, reservkraft, bärbara datorer, och liknande. Vår patenterade tillverkningsmetod är unik och sannolikt den mest effektiva metod som finns för att massproducera flödesplattor till bränsleceller.”

Med en näst intill obefintlig miljöpåverkan och ett överlägset energiutbyte har bränsleceller potential att ersätta många av dagens energisystem. Användningsområden för bränsleceller innefattar bland andra framdrivning av bilar och bussar, bärbar elektronik, så som datorer och kameror, kraftaggregat för elförsörjning och militära tillämpningar. Morphic har utvecklat en teknik som gör det möjligt att tillverka väsentliga komponenter till bränsleceller avsevärt billigare, snabbare och med högre kvalitet än vad som tidigare varit möjligt. Genom sitt dotterbolag Cell Impact, avser Morphic att på kort sikt etablera sig som en global underleverantör av flödesplattor med målsättningen att 2012 ha en marknadsandel på 50 procent.