SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och ser en fortsatt god efterfrågan på bostäder. SSM bygger bostäder för morgondagens Stockholmare, ”bostäder med det lilla extra”. I år planerar SSM att starta produktion av 250 lägenheter i fyra projekt. För att stärka bolagets långsiktiga satsning, på projektutveckling av bostäder i Stockholm, har Erik Lemaitre anställts som affärsutvecklare.

Erik blir en viktig tillgång i SSM:s satsning på att hitta nya byggrätter i Stockholm, han tillträder tjänsten som affärsutvecklare den 1 mars 2013. Erik har en gedigen bakgrund inom bygg -och fastighetsbranschen, närmast kommer han från en tjänst som affärsutvecklare på NCC Boende AB.

– SSM:s ambition är att ackvirera minst 500 byggrätter per år de närmaste fem åren. Det skall ske genom ett bra samarbete med Stockholms kommuner, direkta förvärv av projekt och bolag samt Joint Venture samarbeten med fastighetsägare eller finansiärer, säger SSM:s VD Mattias Roos.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199